Højmark er oprindelig en landarbejderbolig under Lauralyst, som (i følge Tvis Bogen) i 1906 bliver købt af Poul Kristensen. Huset har frem til da været lejet af fæstere.
Huset er fra sidst i 1870´erne. Stalden, laden og boligen er i én bygning.
Højmark huset er bygget tæt op ad Smedegårdvej.
Boligen er under halvdelen af arealet. Der var en port hvor man kunne køre igennem med hø, halm og foder. Indgang fra gavlen til boligen, og indgang fra marken til stald og lade, på modsatte side af vejen.

Højmark ligger i dag ca. 200 m fra bygrænsen og i 1907 har der været ca. 500 m til Lauralyst, hvor Poul Kristensen arbejdede som røgter.

I dag er der en stor have til huset og der står den gamle blodbøg. Træet er ældre en tragedien i Højmark, tænk, hvis den kunne fortælle om de folk der har boet i Højmark. Hvem var de alle, hvordan levede de, og hvordan er deres liv gået.

Vi ved hvad hændte for Poul, Niels og de 3 småsøskende, og Maren og hendes 3 børn, og dog ved vi ikke noget!
Ja vi kender handlingen, men vi vil aldrig kunne fatte, hvad som skete i de impliceredes sind.  

HØJMARK

 Højmark, Smedegårdvej 7, Tvis 1989
 Højmark 1907  
 Vejen og afstanden for Niels fra Højmark til sin far på Lauralyst
  Poul og Marianes hjem Nr. Uglkjær øverst og Højmark som Poul købte i 1905 efter Marianes død. Lauralyst og Tvis by.  
    oversigt over husmandstedet Højmark