1 side af brevet:

Ja Poul nu haver du drevet en

ulykkelig Kvinde i Døden med

sine tre smaa uskyldige Børn

Gud give Poul at du maatte lide

saa meget som jeg nu haver lidt

siden jeg fik min lille Dreng

og Pige tænk paa mig Poul

naar du nu forfører en anden
kvinde, hvor ulykkelig du har
gjort en og mange børn

2 side af brevet

angaar mod det Horri som i beskyl-

der mig for er lutter Løgn

nu kan i kalde mig en Løgne-

taske saa meget som i vil nu

kan jeg ikke høre det du troer

for dig at du selv ligger og

Horre baade med Hvidtop og

Rødtop der nede paa Gaarden

 

3 side af brevet

men Gud straffer dig nok Poul

for alt det Onde du haver gjort

mig for det er mere end jeg

kan bære at rejse fra dig i leven-

de Live det kan jeg ikke for

jeg holder saa meget af dig saa

jeg glemmer dig aldrig du er

den eneste jeg haver holdt saa

meget af min egne Mand den

Skurk haver jeg aldrig holdt saa

meget af som jeg holdt af dig

Hvor kunde du gjøre dee smaa

Børn saa ulykkelig som du haver

gjort dem saa dee skal bøde Døden

for din Skyld du haver gjort

deres Moder ulykkelig slig smaa

uskyldige Børn og din lille Dreng

kan jeg heller ikke lade blive

tilbage for alt i verden nu sidder
jeg her i min dødstime og skriver
til dig og dine smaa ligger som lig
inde i stuen

4 side af brevet:

lille uskyldige Mand nu sidder jeg

her i min Dødstime og skriver

til dig og dee smaa ligger som Lig

inde i Sengen kan Samvittigheden

ikke slaa dig nu du ser saa mange

Lig i dit Hjem men du er som Sten

som du fortalte til Petrine i

Lørdags kan jeg gaa igjen da

jeg følge dig hvor du gaar og hvor

du staar, O Poul kunde jeg bare

se dig i min Dødstime maatte (jeg)

bare trykke dig til mit Bryst (en)

sidste Gang men nej desværre jeg (maa)

gaa bort uden og se dit Aasyn

Farvel kjære Poul jeg elsker (dig)

i min sidste Stund tænk paa

den ulykkelige Kvinde du haver

forført og jaget i Døden

BREVET